Mgr. Zuzana Sakařová

Psychoterapeutická a psychologická praxe

O mně

Jmenuji se Zuzana Sakařová. Ve své soukromé praxi v centru Brna nabízím psychoterapeutické a psychologické služby. Pracuji s dospělými i dětskými klienty.

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 se soustavně vzdělávám v psychoterapii v rámci psychoterapeutických výcviků akreditovaných pro zdravotnictví (Brněnský institut psychoterapie, Institut skupinové analýzy Praha). Pracovala jsem v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a učila psychologii na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno. V současnosti provozuji soukromou praxi.

Odkazy

Brněnský institut psychoterapie (http://i-bip.com/)
Petr Sakař (http://psychologie-psychoterapie.cz/)

Publikace

 Sakařová, Zuzana. Possible Selves. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports.  Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 47-53, 7 s. .Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 47-53, 7 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6. 

Sakařová, Zuzana. Zpráva z výzkumu možných Já patnáctiletých adolescentů. In Humpolíček, P, Svoboda, M., Blatný, M. (Eds.). Sociální procesy a osobnost: pohyb, vývoj, změna. Brno: MSD, 2007. s. 367-362. ISBN 978-80-7392-016-6.

Sakařová, Zuzana. Možná já dospívajících. In M. Tyrlík, P. Macek, J. Širůček (Eds.), Sebepojetí a identita: sociální a kulturní kontext. (str. 55 - 70). Brno: Masarykova universita, 2010. 16 s. ISBN 978-80-210-5107-2.

Make a free website with Yola