Mgr. Zuzana Sakařová

  • Psychologické konzultace

  • Individuální psychodynamická psychoterapie dospělých

  • Individuální psychodynamická psychoterapie dětí a dospívajících

Nabízím služby lidem, kteří zažívají psychické potíže. Například těm, kteří se potýkají s problémy ve vztazích rodinných, partnerských, přátelských nebo pracovních. Bolestný rozvod, opatrovnický spor o děti, partnerská krize, konflikt s nadřízeným či kolegy v práci jsou časté obtíže, s nimiž se na mě klienti obracejí. Pomoc vyhledávají také lidé, kteří prožili závažné trauma. Mohli přijít o blízkou osobu, bylo jim diagnostikováno vážné onemocnění, stali se svědky či obětí násilí nebo je postihla jiná osobní tragédie. Děti se navíc vyrovnávají s problémy spojenými s jejich vývojem. Rodiče je často přivádějí kvůli výchovným potížím, jako jsou záchvaty vzteku, neposlušnost nebo konflikty ve vztazích. Pracuji také s klienty, kteří se prostě „jen“ trápí. Nedokáží například žít podle svých představ, tíží je jejich myšlenky nebo fantazie, nerozumí sami sobě, jsou se sebou nespokojení, mají strach, cítí se dlouhodobě „na dně“, nemají energii nebo se třeba stále dokola chovají způsobem, který je přivádí do nesnází. Mé služby mohou využít všichni, kteří chtějí ve svém životě či prožívání něco změnit nebo cítí potřebu se lépe poznat.

Podle charakteru klientových obtíží navrhuji vhodný způsob spolupráce:

  • Naše společné úsilí se může zaměřit poradensky. Například při výchovných potížích mohu rodičům pomoct lépe porozumět svému dítěti, podívat se na svět jeho očima. Jedno nebo několik málo setkání může podstatně zlepšit vztahy uvnitř rodiny, porozumění a vzájemnost.
  • Jindy je lepším řešením psychických potíží člověka dlouhodobá, systematická individuální psychoterapie. Nabízím klientům psychodynamickou psychoterapii, jejíž základ spočívá v intenzivní a jedinečné zkušenosti ve vztahu klienta a psychoterapeuta. Upřednostňuji společné hledání a analýzu příčin klientových potíží před pouhou manipulativní změnou jeho chování žádoucím směrem.
Ceny

Konzultace

Vypracování posudku

700 Kč/ 50 minut

700 Kč

 Služby poskytuji za přímou platbu, nehradí je zdravotní pojišťovny.

Make a Free Website with Yola.